Våre betingelser

Vi ser fram mot et hyggelig ssamarbeide

Priser

Alle priser er oppgitt brutto eks. mva, pr løpemeter evt pr. stk/sett. Avtalte rabatter er gjeldende.

Overflatebehandling

  • Standard hvitfarge er NCS S 0502-Y og NCS S 0500-N.
  • Spesialfarger utføres mot fargetillegg, be om pris.

Leveringstider

Leveringstid blir avtalt ved hver enkelt ordre. Lagervare kan normalt leveres ut på 2-5 arbeidsdager. Bestillingsvare etter avtale.

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er 15 dager hvis annet ikke er avtalt. Det beregnes 9,25 % rente P. A etter forfall.

Leveringsbetingelser

Dersom annet ikke er avtalt, er alle ordre hentet vårt lager i Råde. Frakt vil derfor påløpe. Varene leveres iht. NS 8409, pkt. 1-6, alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer.

Reklamasjoner

Ved reklamasjoner, skal det umiddelbart og senest innen 8 dager fra varens mottagelse, meldes skriftlig til oss. NB! Varen må ikke tas i bruk, da frafaller erstatningskravet. Ved transport skader MÅ dette noteres på fraktbrev og sendes oss innen fristen. Vi forbeholder oss retten til å erstatte/rette opp evt feilleveringer, mangler osv. innen rimelig tid. Max erstatningsansvar vil være varens verdi.

Annet

Ved varemottak MÅ antall og mengder telles opp ihht. Pakkseddel/fraktbrev. Ved avvik må dette meldes oss samme dag og senest påfølgende arbeidsdag. Det tas forbehold om trykkfeil, endring av produktutvalg samt lagerhold av de enkelte dimensjoner og lengder. Vi forbeholder oss retten til å justere våre prislister uten forvarsel. Nødvendig FDV dokumentasjon finnes på våre internettsider www.treprodukter.com.